Hoewel het gros van de traditionele papieren kranten al jaren kampt met dalende oplagecijfers, winnen de digitale versies steeds meer terrein. De Volkskrant en NRC zijn de kranten met de grootste digitale oplage, blijkt uit onderzoek van Piet Bakker, lector aan de Hogeschool Utrecht. Tussen 2015 en 2016 steeg de verkoop van digitale replica’s met ruim een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor.

 De Volkskrant en NRC waren in 2005 de eerste Nederlandse dagbladen die hun krant ook via het internet aanboden en zijn inmiddels uitgegroeid tot de twee met de grootste digitale oplage. De Volkskrant heeft in tien jaar tijd een oplage van bijna 90.000 stuks opgebouwd en NRC goed is voor ruim 66.000 uitgaven. Ook bij vrijwel alle andere landelijke dagbladen is een flinke stijging in de verkoop van de replica’s te zien; in totaal steeg de digitale oplage in 2016 met zo’n 26 procent.

Toch is er een kanttekening te zetten bij de groeiende oplage. Veel digitale versies worden automatisch ‘geleverd’ bij een abonnement op de papieren-versie. Hierdoor is moeilijk te bepalen of de digitale kranten ook daadwerkelijk gelezen worden en door hoeveel mensen. “Het is jammer dat je niet terug ziet in de cijfers of de digitale krant daadwerkelijk gelezen wordt. Wat eigenlijk veel interessanter is, zijn de oplagecijfers van de replica’s die los van de fysieke versie worden verkocht. Dat zijn allemaal nieuwe abonnees en daar zie je groei, ook al zijn die niet direct af te lezen uit de huidige cijfers”, licht Bakker toe.

Regionale kranten

Hoewel de digitale versies van de landelijke dagbladen groeien, blijven de regionale kranten ver achter. Volgens Bakker is dat niet zo gek: “Bijna alle landelijke dagbladen houden zich al tien jaar bezig met digitale versies, terwijl het gros van de regionale kranten dat pas sinds een jaar of vier doet. Dat kun je verwijten aan het marketingbeleid, waar regionale dagbladen nooit veel aandacht aan hebben besteed. Bovendien is een digitale versie bij hen vaak een verlengde van een weekendabonnement. Je ziet dat die fysieke verkoop achter blijft met als resultaat dat de digitale verkoop automatisch op hetzelfde punt blijft hangen.” In de cijfers uit het onderzoek van Bakker is terug te zien dat ook zij veel combinatie-abonnementen verkopen, maar in tegenstelling tot de landelijke dagbladen weinig replica’s over de toonbank laten gaan. In hoeverre de digitale versies de komende jaren blijven groeien, durft Bakker niet te voorspellen.