Op 15 maart mag Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Welke plannen hebben de politieke partijen op het gebied van media? We spitten de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste partijen in de kamer door en zetten de opmerkelijkste plannen op een rijtje.

D66

 • Het huidige kabinet voerde forse bezuinigingen door op de regionale omroepen. Als het aan D66 ligt, worden de huidige bezuinigingen met minimaal 5 miljard euro verlaagd. De partij hecht er grote waarde aan dat de regionale omroepen bestuurlijk geworteld blijven in de regio. De zelfstandigheid van de zenders blijft daardoor behouden. Volgens D66 is dat de beste manier om de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen.
 • Daarnaast wil de partij dat de lokale omroepen voortaan landelijk gefinancierd worden. Nu zijn lokale omroepen voor hun inkomsten nog afhankelijk van de lokale overheid. Door de subsidie voortaan te verstrekken via het Rijk, moet de onafhankelijkheid van de omroepen worden vergroot.
 • Veder wil D66 dat de regionale omroepen zendtijd krijgen op de landelijke netten. Dat moet het bereik van de regionale zenders vergroten. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen de landelijke NPO en regionale zenders.

VVD

 • De VVD pleit in haar verkiezingsprogramma voor een ‘lager omroepbudget’. Dat moet worden gerealiseerd doordat de publieke omroepen zich meer gaan richten op nieuws en educatie. Voor amusement kunnen Nederlanders immers al terecht bij de commerciële zenders, zo is de gedachte.
 • Daarnaast wil de partij de kosten van individuele programma’s van de publieke omroep inzichtelijker maken. Dat moet de transparantie vergroten.
 • Ook pleit de VVD voor het aanstellen van een NPO-ombudsman die gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies kan geven.

PvdA

 • In tegenstelling tot de VVD hecht de PvdA er grote waarde aan dat de publieke omroepen amusement blijven brengen. Dat moet ervoor zorgen dat de NPO een groot en divers publiek trekt. Daarnaast moet er op de publieke omroep aandacht zijn voor onder meer nieuws, educatie, cultuur, sport en grote evenementen.
 • Verder wil de PvdA extra investeren in de regionale en lokale publieke omroepen. Een exact bedrag wil de partij er niet op plakken. Doel van het plan is om ‘lokale binding te bevorderen’. Bovendien moet een sterkere regionale en lokale omroep leiden tot betere controle van de lokale democratie.
 • Om de verscheidenheid van de omroepen te vergroten, moeten ook maatschappelijke organisaties van buiten het bestel programma’s kunnen uitzenden via de NPO.

PVV

 • De PVV komt in haar programma niet met uitgebreide plannen voor het mediabeleid. Meer dan ‘geen geld naar omroep’ wil de partij niet kwijt.

SP

 • De SP wil dat ook online-journalistiek voortaan valt onder het lage btw-tarief van 6 procent. Voor media op papier is dat nu al het geval.
 • Daarnaast pleit de SP voor een publieke omroep waarbij ‘kijkcijfers niet meer leidend zijn’. Op die manier krijgen programmamakers de kans om meer te experimenteren met nieuwe formats.

CDA

 • Het CDA heeft haar definitieve verkiezingsprogramma nog niet gepubliceerd. In het concept-verkiezingsprogramma wordt niet uitgebreid ingegaan op de plannen voor het mediabeleid. Wel zegt de partij te strijden voor ‘een pluriforme publieke omroep’. Daarom is het volgens het CDA belangrijk dat de publieke omroep niet ‘onderworpen is aan de marktlogica van kijkcijfers en advertentie-inkomsten’.

 

Image credits: Risastla