Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil een wet invoeren dat het reizen en verblijven in terroristische gebieden strafbaar maakt. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor journalisten. Thomas Bruning van de Nederlandse verenging voor Journalisten (NvJ) vindt de nieuwe wet onacceptabel: “Deze wet gaat in tegen de grondwet.”

“In artikel 7 van de grondwet staat dat je geen voorafgaand verlof nodig hebt voordat je iets publiceert of maakt. Dat raak je kwijt wanneer een journalist aan de overheid moet vragen: ‘Mag ik daarheen? Kun je even bevestigen dat ik journalist ben?’ Dan blokkeer je dat grondrecht”, vindt Bruning.

“Denk even heel goed na over dat wetsvoorstel. Je gaat als Nederlandse Staat het betreden van een gebied wat ver buiten je landsgrenzen ligt, strafbaar stellen. Hoe kun je nu als Nederland een zeggenschap hebben over iets wat buiten je grenzen ligt? Dat geldt trouwens voor alle burgers, niet alleen journalisten.”

Wat houdt de wet precies in?

Oud-minister van Veiligheid en Justitie (VenJ), Ard van der Steur, heeft de wet in het leven geroepen. Hiermee wil hij meer mogelijkheden krijgen om terrorisme aan te pakken. Er komt een verbod om zonder toestemming in een gebied te verblijven dat in handen is van een terroristische organisatie. Door deze wet kan Nederland bijvoorbeeld Syriëgangers straffen die niet bewijsbaar terroristische misdrijven hebben gepleegd. Als je toch zonder toestemming naar zo’n gebied reist, kun je een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen, of een geldboete tot 20.500 euro.

Vooraf toestemming

Het is niet zo dat het volledig verboden wordt voor iedereen om naar plekken te reizen waar terroristen de overhand hebben. Een aantal mensen kunnen vooraf om toestemming vragen. Dit geldt onder andere voor hulpverleners en journalisten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bepaalt van te voren welke journalist naar welke locatie af mag reizen. Velen van hen vinden dat ze door deze wet hun werk niet meer kunnen doen. Zo dus ook Thomas Bruning.

‘WANT JANTJE SCHRIJFT VOOR GEENSTIJL EN DAAR HEBBEN WE NIET VEEL MEE’

“Het probleem is dat je een soort toestemmingsverhaal krijgt. Journalisten moeten zich van te voren melden en formeel toestemming vragen. Daarna moeten zij afwachten voordat zij kunnen vertrekken. Dat raakt de kern van vrije meningsuiting. Het moment dat je aan de overheid moeten vragen of je ergens verslag mag gaan doen, heb je eigenlijk censuur. Dan zet je de staat in een positie dat ze kunnen zeggen: ‘Pietje wel en Jantje niet. Want Jantje schrijft voor GeenStijl en daar hebben we niet veel mee.’”

Correspondenten

Buitenlandcorrespondenten die nu rond terroristische gebieden zitten, krijgen ook met de nieuwe wet te maken. Wanneer zij naar het gebied willen, moeten zij vooraf toestemming vragen. Hier gaat tijd overheen en kan het zijn dat de journalisten te laat zijn om verslag te doen.

De overheid zegt dat ze die toestemming snel zullen regelen. Bruning heeft hierover zijn twijfels. Journalisten kunnen  hier volgens hem veel nadelen van ondervinden, zoals het oplopen van veel vertraging. “Dit is een wetsvoorstel dat op alle fronten ongelukkig is.”

‘DIT IS EEN WETSVOORSTEL DAT OP ALLE FRONTEN ONGELUKKIG IS’

Lees hier het volledige wetsvoorstel

Op de kaart hieronder is te zien welke correspondenten mogelijk last gaan krijgen van de nieuwe wet. De correspondenten hebben meestal verschillende uitvalbasissen, maar doen allemaal op een of andere manier verslag in het gebied. In welke gebieden de nieuwe wet precies gaat gelden, is nog onduidelijk.

Het wetsvoorstel betreft nu alleen IS gebied maar wordt mogelijk nog uitgebreid met andere gebieden waar terreurgroepen de baas zijn.

*de getekenden grondgebieden kunnen afwijken van de werkelijkheid.