Discussieplatform Argu was een van de zeven start-ups die eind 2015 subsidie kregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De site ontving 20.000 euro voor het ontwikkelen van een politiek gerelateerd dataplatform. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Hoe is het nu?

Anno januari 2017 is het dataplatform nog steeds niet in de lucht. De ontwikkeling van de website bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Wanneer we initiatiefnemer Joep Meindertsma bellen voor een interview, heeft hij dan ook eigenlijk helemaal geen tijd voor ons. ‘’Ik heb het vreselijk druk. We zijn keihard aan het werk om nog voor de verkiezingen live te gaan’’, legt hij uit.

Transparantere politiek
Het platform, dat de naam Argu Open Data zal krijgen, moet politiek transparanter maken. Het idee is dat burgers makkelijk en snel informatie kunnen opvragen over de lokale of nationale politiek. Ze krijgen toegang tot de laatst ingediende moties en kunnen zien welke wetsvoorstellen recentelijk zijn aangenomen. Ook geeft het platform inzicht in hoe partijen zich tot elkaar verhouden, wat er wordt besproken tijdens vergaderingen en hoe individuele politici hebben gestemd. Een van de pronkstukken op de site wordt de stemwijzer. In tegenstelling tot andere stemwijzers is deze niet gebaseerd op verkiezingsprogramma’s, maar op het stemgedrag van partijen. Voor de gegevens maakt de site gebruik van open data, oftewel: informatie die voor iedereen beschikbaar is.

Meindertsma verwacht dat lang niet alle politici de site met open armen zullen ontvangen. ‘’Ik kan me voorstellen dat het als politicus heel confronterend kan zijn om opeens te zien hoe je stemgedrag verschilt of overeenkomt met andere politici’’, aldus de bedenker.

Inzicht
De website moet het voor burgers makkelijker maken om politiek te volgen. Volgens Meindertsma is dat essentieel voor een goed functionerende democratie. ‘’Inspraak hebben in de politiek werkt alleen als je ook inzicht hebt in de politiek. Je moet kunnen begrijpen hoe democratie werkt, weten wat politici doen en kunnen zien met welke onderwerpen ze bezig zijn.’’

Nu is dat vaak nog lastig. ‘’Voor bepaalde informatie moet je graven door talloze pdf’jes die verstopt staan op allerlei ingewikkelde sites’’, legt Meindertsma uit. ‘’Ook is het heel statisch. Je kunt alleen kijken en niet je eigen mening geven en ideeën delen. Op Argu Open Data kan dat straks wel.’’

Maakproces
De totstandkoming van Argu Open Data was voor een groot deel afhankelijk van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Met het geld dat het fonds beschikbaar stelde, heeft Argu de ‘back-end’ van de site kunnen realiseren. ‘’Dat is de achterkant van het systeem’’, legt Meindertsma uit. ‘’Die zorgt ervoor dat de informatie van de Tweede Kamer wordt binnengehaald en verwerkt. Als gebruiker merk jaar daar niet zo veel van, maar deze technologie was essentieel om het project te laten slagen. Zonder die 20.000 euro subsidie was het dus niet gelukt.’’

Inmiddels wordt al ruim een jaar aan het project gewerkt. Volgens Meindertsma komt dat vooral doordat het vaak lastig is om de juiste gegevens te verkrijgen. ‘’De data die we zoeken staan op verschillende manieren opgeslagen en verschillen vaak sterk in kwaliteit. Omdat het open dataveld nog vrij jong is, moeten er nog standaarden worden ontwikkeld en afspraken worden gemaakt over hoe dat beter kan lopen.’’

Meebeslissen
Het platform wordt een aanvulling op het al bestaande discussieplatform van Argu (argu.co). Die site heeft tot doel om internetdiscussies overzichtelijk te maken. Gemeentebesturen en inwoners kunnen op het platform ideeën indienen om hun gemeente te verbeteren. Vervolgens is het aan burgers om aan te klikken of ze het eens of oneens zijn met een plan. Ook kunnen ze argumenten aandragen en reageren op elkaars standpunten. Op die manier worden inwoners direct betrokken bij het beleid in hun gemeente.

Zo stelde de gemeente Houten vorig jaar op Argu voor om ‘loktieners’ in te zetten om de verkoop van alcohol aan minderjarigen tegen te gaan en opperde de gemeente Utrecht het idee om meer grote sportevenementen binnen te halen. Een ander opmerkelijk voorstel kwam van de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Het college van B&W vroeg haar inwoners te stemmen op de meest geschikte locatie voor de bouw van een asielzoekerscentrum. Burgers hadden de keuze uit zeven stukken land. Een trapveldje vlakbij het treinstation bleek uiteindelijk de voorkeur te hebben en werd daadwerkelijk aangewezen als AZC-locatie.

Lokale politiek
Voorlopig ligt de nadruk op het ontwikkelen van een versie voor de Tweede Kamer, maar uiteindelijk moet Argu Open Data ook in verschillende gemeenten actief zijn. Geen eenvoudige klus, legt Meindertsma uit. ‘’Nog niet alle gemeenten slaan de uitslagen van hun stemmingen digitaal op. Soms gebeurt het nog ouderwets met pen en papier. Het verkrijgen van open data is dan lastig.’’

Leden
Op dit moment hebben zich al bijna 7000 mensen geregistreerd. Volgens Meindertsma is dat nog maar het begin. De komende jaren verwacht hij flink te zullen groeien met Argu. ‘’Dat gaan we doen door de politiek en de discussies op Argu dichter bij elkaar te brengen. Zo willen we nog meer écht relevante discussies houden op Argu, discussies over onderwerpen waar ook echt over besloten gaat worden door overheden.’’

 

Image Credits: Argu.