Villamedia berichtte over het vertrek van Mark Schleedoorn bij Brandpunt. Het medium laat insiders aan het woord die beweren, dat zijn vertrek te maken heeft met een tevredenheidsonderzoek. Hans Laroes, de huidige eindredacteur, heeft daar kritiek op.

Hans Laroes zegt dat bovenstaande informatie vals is: “Het tevredenheidsonderzoek had er niets mee te maken. Bovendien ligt het tevredenheidspercentage van 15 procent er compleet naast.” Het werkelijke percentage van de KRO-NCRV kon hij niet geven, omdat dat vertrouwelijke informatie is.

Dit is een feit, maar toch vindt Laroes dat Schleedoorn goed werk heeft geleverd. Laroes zegt dat de oud-eindredacteur wel degelijk Brandpunt vernieuwd en verbeterd heeft. Zijn ontslag lag daar dus ook niet aan.

Volgens Laroes lag Schleedoorns vertrek grotendeels aan de relatie met de redactie. “Mijn constatering: het werkte niet meer. Mark Schleedoorn heeft wel degelijk voor verbeteringen gezorgd, maar het liep gewoon niet lekker op de redactie.”

Laroes liet Villamedia weten dat naar zijn beleving de magie tussen eindredacteur en redactie was uitgewerkt. Hij ging er tegen de Mediaredactie verder op in: “De redactieleden praatten over elkaar heen, niet over de inhoud van de uitzending. Ik kan verder niet ingaan op individuele gedragingen.”

Image Credits: Guido van Nispen.