Steeds minder mensen kijken televisie. Uit een rapport van Telecompaper blijkt dat nog maar 38% van de kijkers lineair kijkt. Lineair tv-kijken houdt in dat mensen naar programma’s kijken terwijl de programma’s op televisie zijn.

In de grafiek hieronder is te zien dat het lineair kijken langzaam afneemt. Van 2011 tot en met 2015 is er gekeken naar drie verschillende omroepen. Bij de blauwe balk wordt de publieke omroep weergegeven. Er is een lichte afname waar te nemen. Wel is er te zien dat er in de even jaren juist weer een lichte toename is. De toename is te verklaren doordat er in de even jaren altijd een groot voetbalevenement gehouden wordt: het Europees- of wereldkampioenschap. Ook vinden de Olympische Spelen in de even jaren plaats, waardoor het aantal kijkers in de even jaren toeneemt.

Volgens Arthur Schuitemaker van de NPO heeft de afname van lineair tv-kijken te maken met de technologische ontwikkelingen. Het traditionele mediagebruik verandert door de opkomst van bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Er gebeurt meer online en dat heeft gevolgen voor televisiekijken. Omroepen proberen om mee te gaan met de ontwikkelingen. “De NPO hanteert een ‘en-enbeleid’, wat inhoudt dat de lineaire kanalen centraal blijven staan. Die kanalen vormen een etalage voor wat de NPO verder online ook allemaal te bieden heeft. Het gewone tv-kijken blijft voor ons zeer belangrijk maar het online dat wordt net zo belangrijk als het gewone televisiekijken.”

grafiek-1

Het terugkijken van programma’s wordt daarentegen wel populair. Er is als het ware een verschuiving van lineair televisiekijken naar online terugkijken.  Dat er meer programma’s worden teruggekeken in  de afgelopen jaren is in de grafiek hieronder te zien. In de eerste grafiek worden de kijkcijfers van een aflevering van Wie is de mol? weergegeven. De blauwe balken geven het totaal aantal kijkers weer van een aflevering. De rode balken geven het aantal kijkers neer wat het programma terug heeft gekeken.

goede-grafiek-2

Ook van het programma Expeditie Robinson is hieronder te zien hoe het aantal uitstelkijkers.

goede-grafiek-3

Wat deze twee programma’s gemeen hebben, is dat het niet uitmaakt wie er uit het spel ligt. Als kijkers van te voren al weten wie eruit ligt, willen ze vaak het programma nog wel terugkijken. Bij sport is dat vaak niet zo . Voor de kijkers is het niet interessant om een hele voetbalwedstrijd terug te kijken. De kijkers willen de wedstrijd live zien. Volgens Schuitemaker dit dat dé reden waarom te televisie nog toekomst heeft. “De kracht van televisiekijken is dat de mensen het programma willen zien wanneer het wordt uitgezonden. Denkt aan het journaal, sportwedstrijden talkshows of bijvoorbeeld ‘Heel Holland bakt’. Iedereen wil het programma op zondagavond zien, want op maandagochtend heeft iedereen het erover. Het heeft dan geen zin om het maandagavond terug te kijken.”

Lineair kijken neemt dus af, maar dat houdt niet in dat de tv verloren zal gaan. Er zal altijd content blijven wat mensen live op televisie willen zien.