De deadline van het onderzoeksverslag nadert. Een onderzoek dat drijft op de theorieën over framing en medialogica. Die twee grondgedachten zijn te lezen in het hoofdstuk ‘Mediamacht: De interactie tussen media, publiek en politiek’ uit het boek Journalistieke Cultuur in Nederland. Bij dat hoofdstuk worden kritische kanttekeningen geplaatst op De Nieuwe Reporter.

Rens Vliegenthart, de schrijver van het hoofdstuk, suggereert met de titel dat hij de interactie tussen media, publiek en politiek beschrijft. Oftewel, de medialogica-theorie. Volgens wetenschappers Nel Ruigrok en Wouter van Atteveldt dicht Vliegenthart de media te veel macht toe. Hij belicht alleen de invloed van de media op de politiek en het publiek en niet de interactie tussen de drie pijlers.

Driehoeksrelatie
De media, de politiek en het publiek beïnvloeden elkaar. Journalisten zijn voor hun informatie afhankelijk van politici. De politieke kopstukken zijn voor hun zichtbaarheid in de media afhankelijk van de pers. Om te weten wat er speelt heeft het publiek de media nodig. Andersom geldt dat media hun nieuws aan de burgers moeten verkopen.

Machtige politici
Vooral de macht van de politiek wordt onderschat. Journalisten hebben bronnen nodig en daarom hebben machtige politici een grote invloed op de inhoud van het nieuws. Daarnaast zorgen de dalende budgetten en de toenemende concurrentie ervoor dat politieke figuren steeds meer invloed hebben op de keuzes van journalisten. Politici informeren de journalisten, de journalisten schrijven erover, daar stellen politici Kamervragen over en ten slotte schrijven de media weer over die vragen.

Frame building
Niet alleen de interacties tussen media, de politiek en het publiek wordt bekritiseerd, ook op de framing-theorie heeft het duo wat aan te merken. Vliegenthart beschrijft in het hoofdstuk frame building als volgt: “De frames die media gebruiken om een bepaald onderwerp te bespreken zullen gedeeltelijk bepalen hoe politici het onderwerp benaderen.” Volgens Ruigrok en Van Atteveldt wordt met frame building in de communicatiewetenschap juist de invloed op media frames bedoeld.

Theoretisch kader
Wat betekent dat nu voor het theoretisch kader van het onderzoeksverslag? Het is belangrijk om bij de medialogica-theorie duidelijk uit te leggen dat het om interacties gaat. Media, politiek en het publiek beïnvloeden elkaar. Het gaat hier niet om eenzijdige relaties. De macht van de media moet niet groter gemaakt worden dan hij is. Daarnaast is het door het twijfelachtige gebruik van de term frame building handig om dit gedeelte te schrappen uit het theoretische gedeelte van het onderzoeksverslag.

Image Credits: Elsamuko.