Geert Wilders is één van de meest omstreden mediasensaties. Regelmatig is de politicus op de voorpagina van kranten en websites te vinden over zijn aanhang, leiderschapskwaliteiten en haardracht. De media storten zich massaal op hem en zetten hem daarmee hoog op de publieke agenda.

‘Tien jaar PVV met dank aan de media’ luidt de kop van een uitgebreid artikel in de Groene Amsterdammer, waar Geert Wilders zelf op reageert via Twitter: “Prachtig al die linkse frustratie!” De politicus heeft inmiddels een vooraanstaande positie in de media wat controversiële uitspraken betreft. Volgens Anita van Hoof, docent communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is dat één van de criteria die ervoor zorgen dat hij veel media aandacht aantrekt. “Journalisten kunnen moeilijk om hem heen omdat hij prikkelende uitspraken doet”, licht Van Hoof toe. Volgens haar zijn die uitspraken vaak relevant, mede vanwege zijn grote achterban.

Nauwelijks interviews
Doordat Wilders zich meestal kort en bondig uitlaat, is er niet veel ruimte voor interpretatie. Dat maakt het moeilijker voor media om te framen. “Journalisten opereren niet vanuit politiek motief, ze willen iets nieuwswaardigs”, zegt Van Hoof. “Hij geeft nauwelijks interviews. Door zijn schaarse optreden moeten journalisten het vaak doen met wat ze hebben.”

“Door zijn schaarse optreden moeten journalisten het vaak doen met wat ze hebben.”

In plaats van de media vaak te woord te staan, creëert Wilders zijn eigen platform op Twitter. Zo betuigt hij via het sociale medium steun aan de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. ‘Two true American patriots’, tweet hij over een foto van Donald Trump en Sarah Palin (voormalig kandidaat gesteld als vice-president) die onlangs bekend maakte Trump te steunen. Een strategische zet van Wilders, zoals eigenlijk alles wat hij op Twitter zet, stelt Van Hoof. “Donald Trump is zijn politieke verwant en profileert zich net als Wilders als buitenstaander.”

Vluchtelingendebat
Eén van de meest hardnekkige debatten waarin Wilders tot nu toe betrokken is geweest, is het debat over de vluchtelingencrisis. Volgens Van Hoof hebben media op dat moment de neiging om oververhit te reageren en met z’n allen ergens bovenop te duiken, zeker wanneer er sprake is van een doofpotsituatie zoals die in Keulen tijdens nieuwjaarsnacht; een situatie waar Wilders op dat moment gebruik van maakt door de vluchtelingendiscussie op te voeren. Het is logisch dat media op grote schaal en met veel berichtgeving meegaan in een dergelijk conflict, maar of al die aandacht terecht is? Dat is iets wat journalisten wellicht later pas beseffen, als ze terugkijken op de situatie. “Journalisten beweren niet dat Geert Wilders wel of niet de waarheid spreekt, ze bepalen wel of ze erover berichten”, aldus Van Hoof.

Image Credits: flickr.