De behoefte van journalisten om zichzelf online te beschermen, en de mogelijkheden dit te doen, groeien. Dat merkt Femke Awater, oprichter van Correlations. Een platform waar journalisten contact kunnen leggen met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld fotografen en fixers. Awater: “Wij proberen journalisten op een veilige manier moet elkaar te verbinden.”

 Hoe kun je de samenwerking tussen internationale journalisten bevorderen? Femke Awater en Charlotte Waaijers stelden zichzelf deze vraag. Dat resulteerde in het online platform Correlations. In eerste instantie meldden vooral Nederlandse journalisten zich aan. In samenwerking met Free Press Unlimited proberen ze ook buitenlandse journalisten aan hun netwerk toe te voegen. Nu is dertig procent buitenlands. “Er zijn heel veel journalisten in gebieden waar het moeilijk is om journalist te zijn. Het is voor hen moeilijk om onderling contact te leggen. Zij kunnen niet zomaar op social media vragen of iemand ze ergens mee kan helpen. Daarom moet er een goed beveiligd platform zijn. Dat biedt voor deze journalisten veel mogelijkheden,” zegt Awater.

Beveiliging in stapjes
Correlations heeft subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek om een beveiligingsplan te maken en door te voeren. Gesprekken met betrokkenen en deskundigen worden gevoerd, technici worden ingeschakeld en de balans wordt opgemaakt. “We zullen nooit een honderd procent veilig netwerk kunnen maken, daar zijn wij een te klein bedrijf voor. Wij doen de beveiliging in stapjes. Nu zijn we, mede door het Stimuleringsfonds, bezig met de basisbeveiliging en de informatievoorziening,” legt Awater uit. De site van Correlations is dus niet alleen een platform om in contact te komen met andere journalisten, maar ook een manier om aan meer informatie over het beveiligen van online gegevens te komen.

Toekomstplannen
Awater en Waaijers proberen bij te dragen aan een veiligere communicatie tussen journalisten. Sinds oktober is het hun team uitgebreid met twee medewerkers die zich richten op de communicatie. Awater legt uit dat zij praten met mensen over of ze behoefte hebben aan online veiligheid en hoe dat gerealiseerd moet worden. “Volgens mij moet het streven zijn dat Nederlandse journalisten meer samen gaan werken met journalisten uit andere landen. Daarbij moet de veiligheid van collega’s, partners en bronnen worden gewaarborgd.”

Begin van dit jaar wordt er een uitgebreider plan bekend waarin wordt uitgelegd hoe de beveilig precies vorm gaat krijgen. Dan wordt bijvoorbeeld het aanmelden op het platform anders ingericht. Nu kan iedereen zich nog zomaar aanmelden. “Maar als je echt een veilig netwerk wil dan zul je ook moeten weten wie er in je netwerk zitten,” stelt Awater. Ook als journalisten eenmaal aangemeld zijn, zal de website er anders uit zien. “Nu krijg je op de website een kaart te zien waarin je punten kunt aanklikken en dan zie je gegevens van mensen om contact te leggen. Dat is de simpele versie. Op onze nieuwe website kun je meer informatie inwinnen en makkelijker contact leggen.” De nieuwe site zal in de zomer de lucht in gaan.