De Correspondent heeft de laatste tijd behoorlijk wat subsidie binnen weten te slepen. Het medium werd onder andere gesteund door Stichting Democratie en Media (450.000 euro) en het Stimuleringsfonds voor Journalistiek (100.000 euro). Dat schuurt enigszins met de waarden van De Correspondent.

De jongste bijdrage (150.000 euro) komt van het European Journalism Centre (EJC). Dit is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om de journalistiek te verbeteren, of, in de woorden van het EJC zelf: ‘To better enable quality journalism to come up with original, captivating, and well-researched stories on global development topics’. Deze stichting staat in verbinding met The Gates Foundation. Onder meer in het leven geroepen om de economie te vergroenen. Met duurzaamheid in de hoofdrol.

Op De Correspondent geen betaalde content, aldus het devies. Het schuurt dan ook het medium nu geld krijgt om over een bepaald onderwerp te berichten. En dat De Correspondent een bepaalde kleur kiest in haar berichtgeving over klimaat en duurzaamheid, valt moeilijk te ontkennen. Sterker nog, de standpunten liggen geheel in de lijn met hetgeen de subsidieverstrekker Gates beoogt.
Dat zorgt voor een vervelende nasmaak; een geldsom van duurzaamheidsstichting Gates aannemen, om vervolgens dezelfde waarden te verkondigen in de berichtgeving. In principe gaat het hier om betaalde aandacht.
Geen betaalde content in de vorm van advertenties, maar, wellicht, verborgen in de redactionele teksten van het medium.

Het is enerzijds logisch dat De Correspondent deze subsidie (met succes) heeft aangevraagd. Het medium bericht al jaren over onderwerpen als klimaatsverandering en duurzaamheid. Adjunct-redacteur Karel Smouter: “Simpel gesteld krijgen we geld om de koers die we al aanhouden voort te zetten. Deze subsidie stelt ons in staat om die content op een nieuwe manier aan te bieden en door te bouwen aan onze dossiers over deze belangrijke thema’s.” Daaronder valt onder meer het aanbieden van een online crash course over de duurzaamheiddoelen van de VN. Deze afspraak zit in kannen en kruiken, want vorige week is het contract officieel getekend. Hoe de VN-cursus in de praktijk vorm zal krijgen, valt nog te bezien.
Smouter zegt dat De Correspondent geen gekleurde berichtgeving de wereld in heeft gestuurd, en dit ook niet van plan is. “Wanneer we geld ontvangen om ergens over te schrijven, betekent het niet dat we dat kritiekloos doen. Dat we ergens een subsidie voor krijgen heeft geen enkele invloed de manier waarop we berichten.”

 

Rectificatie (31-10-2016): Onlangs stond in dit artikel ten onrechte vermeld dat De Correspondent 600.000 euro van het European Journalism Centre zou ontvangen. Dit is niet juist. Het gaat om 150.000 euro. Inmiddels is het bedrag naar waarheid aangepast.