Het mediabudget gaat de komende jaren flink omlaag. Vanaf 1 januari 2017 moeten de regionale omroepen het met € 17 miljoen minder doen. Het Rijk wil van de regionale omroepen een ‘slagvaardige en efficiëntere organisatie’ maken. Weet Omroep Brabant het hoofd nog boven water te houden?

Als gevolg van de nieuwe Mediawet zullen er in de komende tijd tussen de 150 en 180 banen verloren gaan in de regionale journalistiek. Ook Omroep Brabant ontkomt niet aan de forse bezuinigingen. Hoeveel banen er hier zullen verdwijnen is nog niet bekend. De dertien huidige regionale redacties zullen allen hun eigen naam behouden, maar door verschillende fusies achter de schermen ontstaan er vijf grotere clusters. Onderstaand filmpje geeft die samenvoeging duidelijk weer.

Omroep Brabant zit samen met het Limburgse L1 en Omroep Zeeland in ‘cluster Zuid’. “De samenwerking die we met Omroep Zeeland en L1 aangaan zal niet raken aan de journalistieke autonomie van de redacties. We willen graag dat het journalistieke werk in de regio gebeurt . Maar op het gebied van bijvoorbeeld vormgeving zou je heel goed de krachten kunnen bundelen”, aldus Henk Lemckert, directeur van Omroep Brabant.
In het programma Onder Ons zegt hij het volgende: “Volgend jaar bestaan we veertig jaar en in die tijd hebben we kunnen doen en laten wat we wilden en hebben we gedaan wat wij dachten dat goed was. Vooral op organisatorisch gebied moeten we nu onze oren ook naar andere partijen laten hangen. Dat zal even wennen worden.” Dat betekent ook dat de omroepen het niet meer alleen voor het zeggen krijgen. Ergens in het land zullen de beslissingen worden genomen voor alle regionale zenders.

Kwaliteit in het gedrang
Volgens Lemckert zal de redactie van de Brabantse omroep de bezuinigingen wel gaan merken. Ook Gerard Schuiteman, directeur van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), die de belangen van alle regionale omroepen behartigt, ziet de angst van de regionale journalisten. Volgens hem maken zij zich vooral zorgen over de kwaliteit van hun beroep. Meer nog zelfs dan over de toekomst van hun eigen baan. “De bezuinigingen gaan ongetwijfeld ten koste van de inhoud. Daardoor raken de omroepen in paniek”, zo zegt hij in een interview met de Volkskrant. “Je zag het de afgelopen jaren bij de regionale kranten al niet goed gaan, met verdwijnende titels, dalende oplagen en minder advertentie-inkomsten. Nu komen die ontwikkelingen voor de omroepen opeens ook heel dichtbij.”

Optimistische toekomst
Desalniettemin blijft omroepbaas Lemckert positief. In Onder Ons zegt hij: “Als staatsecretaris Dekker deze plannen omarmt, krijgen wij weer een uitgangsconcessie tot halverwege 2025. Dan zijn we negen jaar verder. In deze tijd is dat een enorme periode. Het heeft niet zoveel zin om te gaan zitten somberen. Ik denk dan: we hebben negen jaar gewonnen en over negen jaar kijken we wel weer verder.”