De komst van de Syrische vluchtelingen naar Europa is veel besproken. De diverse standpunten over deze vluchtelingen worden veel belicht in de media.

De Duitse krant Bild heeft woensdag 7 oktober 2015 een Arabische krant uitgebracht.

In deze speciale editie stond de Arabische vertaling van de eerste 19 artikelen van de Duitse grondwet. 40.000 exemplaren werden uitgedeeld bij de Duitse asielzoekerscentra. Hiermee wil de krant duidelijk maken, dat alle mensen die in Duitsland willen wonen zich aan deze grondwet moeten houden.

In Nederland zijn er de laatste tijd ook veel vluchtelingen opgevangen. Is de media in Nederland ook van plan om net als Bild de grondwet te publiceren?

Pieter Klok, adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant, geeft aan dat hij dit nooit zou overwegen tijdens zijn positie bij de Volkskrant : “Nee wij zouden dat niet kunnen doen, wij doen alleen neutraal verslag van wat er in de wereld gebeurt. Wij hebben niet de behoefte om echt in te grijpen. Behalve door goed verslag te doen. Bild is natuurlijk veel meer een campagnekrant, net als de Telegraaf hier in Nederland. Bij hen past het heel goed, en ik vind het een heel verfrissende actie. Als ik een campagnekrant zou hebben, zou ik dat misschien ook wel doen. Maar helaas, dat zijn we niet.”

Hoofdredacteur van de Metro, Robert van Brandwijk, zou niet zo snel deze kant opgaan “Dit past niet bij ons. Wij nemen geen politiek standpunt aan. Dit soort dingen doen wij niet.”

Frank Poorthuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad wil geen uitspraak doen over deze kwestie. Poorthuis: Ik weet waar het over gaat, maar ik heb geen commentaar op Bild. Ik houd me daar niet mee bezig.

Hoofdredacteur van de Gelderlander Peter Jansen denkt hier anders over. “Als we zouden besluiten om een krant te maken voor vluchtelingen, dan sluit ik niet uit, dat we ook belangrijke artikelen uit de Nederlandse grondwet in de krant zouden opnemen. Dit is namelijk informatief voor de doelgroep. Maar het past niet binnen onze formule. Voor de goede orde: er is geen formule, want we hebben geen voornemen om een dergelijke krant te maken – wel een sympathieke gedachte overigens.”

Het Dagblad van het Noorden is bezig met de vluchtelingenkwestie. Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad: “Wij zitten in de buurt van Ter Apel. Hier komen de vluchtelingen Nederland binnen. Wij waren al voor de Duitse krant bezig met een plan. We willen een pagina in het Arabisch publiceren in het Dagblad van het Noorden. Hierin willen wij duidelijk maken waar Nederland voor staat.

Van Dijk vertelt, dat hij het wel veel toegankelijker en leuker wil maken dan Bild.“We hebben Esmeralda van Boon ingeschakeld. Esmeralda van Boon is een Nederlands arabiste en journaliste. Zodat we ook rekening kunnen houden met de denkwijze van de vluchtelingen. We willen op een rustige manier vertellen, dat we hier in Nederland homorechten hebben, vrijheid van de pers aanwezig is en dat vrouwen in de zomer met korte broekjes en wapperende haren over straat gaan.” Wanneer de Arabische pagina in het dagblad komt is nog onduidelijk.