Uit het onderzoek van student aan de Universiteit van Tilburg Martijn Akkermans blijkt dat een experiment met WhatsApp buurtwachten een positief effect heeft gehad op de veiligheid van buurten. “De WhatsApp groepen hebben tot een daling aan woning inbraken geleid”, aldus Marit Goosen van politiekorps West-Brabant.

Goosen is positief over de buurtwachten. “De sociale groepen zorgen voor een betere samenwerking tussen politie en burger. Door de buurtgroepen kan ons politiepersoneel sneller ingrijpen en hebben we een beter contact met de wijk. Ook hebben we gemerkt dat de sociale controle groter is geworden door deze groepen.” Wijkagenten zijn nog niet geïntrigeerd in de groepen aldus Marit: “Maar soms is er wel sprake van overleg met de wijkagent.”

Concrete cijfers zijn er nog niet, maar Akkermans ziet dat de daling van woning inbraken wel degelijk banden heeft met het gebruik van de sociale platformen. “In het onderzoek heb ik de data vergeleken tussen wijken met en zonder groepen op sociale platformen als WhatsApp en Facebook. Wijken met dit soort groepen tonen een dalende lijn in het aantal woning inbraken. De platformen zorgen voor preventie door de sociale controle en aandacht voor preventieve middelen waarmee die dalende lijn te verklaren is.