Tilburg – De vele harde reacties onder een artikel over vluchtelingen uit het Brabants Dagblad van vorige week maandag hebben geleid tot de beslissing om het artikel te verwijderen. Hoofdredacteur Mark van Essen blikt terug op de gebeurtenissen en de redenen om het artikel te verwijderen.

De reacties onder het artikel waren volgens de krant in veel van de gevallen niet acceptabel en niet meer respectvol. Na het blokkeren van de commentaarsectie ging op Facebook de onrust door. De volgende dag werd besloten het artikel te verwijderen. De verklaring werd door van Essen gegeven in een opiniestuk op de site van het Brabants Dagblad. Van Essen over hoe de beslissing in gang is gezet en welke afweging er wordt gemaakt tussen recht op vrijheid van meningsuiting en het niet toestaan van haatzaaiing.

 

Hoe nemen jullie de beslissing om de reactiemogelijkheid te blokkeren? Welke voor en tegen argumenten worden daarbij afgewogen?

“Tussen de chef online en mij is er een discussie geweest toen het opviel dat onze site erg goed bezocht werd, beter dan we gewend waren. Wij zijn in gesprek gegaan over wat er gebeurde. Natuurlijk is het mooi als onze site goed bekeken wordt. Door de reactiemogelijkheid willen wij een podium bieden voor discussie, maar toen bleek hoe grof sommige reacties waren werd besloten dat het podium hier niet werd gebruikt zoals wij dat willen. Het was een kwestie tussen een podium leveren en respectvol blijven.”

 

Hoe ziet u de rol van het podium dat jullie bieden binnen het kader van vrijheid van meningsuiting?

“Er moet ruimte zijn voor iedereen om te discussiëren, die mogelijkheid willen wij graag geven. Maar het moet wel op een beschaafde manier gebeuren. Het accepteren van discussies die uitmonden in scheldpartijen is niet de bedoeling van ons podium.”

 

Waar ligt de grens tussen censuur en het geven van de optie tot meningsuiting doormiddel van  een reactie op jullie stukken?

“Onze leidraad zegt dat wij een podium zijn voor discussie, maar beledigingen en het bedreigen van anderen is waar wij de grens trekken.”

 

Hebben jullie richtlijnen waarin staat hoe jullie met dit soort situaties om moeten gaan?

“Iedere situatie bekijken wij apart en hebben dit tot nu toe nog maar een keer eerder op deze manier opgelost.”

 

Sluit u uit dat bij volgende reacties van soortgelijke inhoud deze stappen een te overwegen optie zijn?

“Het is een keer eerder gebeurd met Benno L. dat wij een bericht verwijderd hebben. Wij zijn er geen voorstander van omdat wij vinden dat discussie moet kunnen maar als wij zien dat het op deze manier zo veel teweeg brengt is dit een oplossing.”