De weekendkrant van het Financieel Dagblad (FD Weekend) wordt vernieuwd. Vanaf  aanstaande zaterdag 26 september komen er onder andere nieuwe katernen, meer interviews en meer aandacht voor technologie en innovatie. Redacteur Opinie & FD Outlook Ronald van de Krol vertelt de Mediaredactie er meer over

Het Financieel Dagblad kondigt 24 september rond de klok van 9 uur in de ochtend aan dat de weekendeditie wordt vernieuwd. Mediaredactie onderzocht wat er precies gaat veranderen aan de weekendkrant van het Financieel Dagblad (FD). Volgens Van de Krol worden er inhoudelijk dingen aangepast, maar ook wordt de uitstraling van het blad vernieuwd. Het katern ‘’Outlook’’, waar eerst ook kunstverhalen in stonden,  is bijvoorbeeld omgebouwd tot het katern ‘’Morgen’’. Volgens Van de Krol gaan ze in dit katern exclusief in op innovatie, vernieuwing en technologie. Hij zegt : ‘Mensen zijn zo gefascineerd maar ook in zekere zin angstig voor de snelle verandering van businessmodellen.  Kijk naar “Uber’’ , ‘’AirBnB’’ en alles wat verandert bij de banken. We willen elke week een goede plek hebben om dat allemaal uit te leggen door middel van omslagverhalen en interviews.’  Volgens de redacteur komt er in dit katern meer aandacht voor startups en de jonge ondernemer.

Jong & Oud

Wat ook zal veranderen is het katern ‘’Personal Finance’’. Dit wordt verbreed naar  ‘’Carrière’’ en gaat gebracht worden op een half formaat. Van de Krol: ‘We willen in ‘’Carrière’’ ook de young professional, de jonge werknemer, meenemen in waar we over schrijven. Niet alleen de manager van 40, 50 of 60, maar ook de het jongere publiek.’  Dat wordt ook gedaan in een nieuwe rubriek ‘’Werk generaties’’waar een volwassen kind in gesprek gaat met zijn ouders over werk en geld. Het verschil tussen oude en nieuwe generaties besproken. Het vierde element in het weekendblad,  het glossy magazine ‘’ Persoonlijk’’, wordt niet zoveel veranderd. Van de Krol zegt dat hier vooral meer aandacht komt voor interviews waarin de terugblik op de week centraal  staat. Hij stelt: ‘Wat is er gebeurd in Den Haag? Wat is er gebeurd in Brussel? Wat is er gebeurd op de markten? Ook komen er meer interviews.’ Er komen nog geen namen vrij, maar er wordt volgens Ronald bijvoorbeeld gesproken met een leidende persoon in het debat over de vluchtelingencrisis .

Twee ingangen

De doelgroep zal breder worden, dat is duidelijk. De jonge ondernemer is meer dan welkom. Deze onderwerpen zullen volgens Van de Krol ook interessant zijn voor de wat oudere lezers. Er is natuurlijk een lezersonderzoek gehouden. Volgens Van de Krol kwam er het volgende uit : ‘Wat bij iedereen eigenlijk terug kwam, was de fascinatie voor hoe snel de wereld aan het veranderen is en hoe snel bedrijven moeten en willen innoveren. Los van leeftijden vindt iedereen dat interessant.’ Ook specifieke vragen over werk en geld wil het blad blijven beantwoorden. Van de Krol : ‘De gevestigde lezer leest het al doordeweeks, en zaterdag is een mooi instapmoment voor mensen die het niet elke dag lezen.’ Heel veel mensen lezen tegenwoordig digitaal. Het FD is volgens Ronald van de Krol daarmee bezig. Ze zijn al een sinds een jaar ‘Digital First’ bezig. De redacteur schrijft voor het internet en op basis daarvan maken ze een krant.

 

Van de Krol voegt hier aan toe : ‘Maar op zaterdag lezen en horen we van iedereen terug dat ze graag het moment van een papieren krant met een kop koffie willen, hoewel je alles op de Ipad kan lezen.’

Op de vraag of hij zelf nog ergens specifiek trots op is, zegt Ronald van de Krol het volgende : ‘Wat we heel aardig vinden iswat we op de achterpagina van ‘’Morgen’’ gaan doen. Dat heet ‘’Crowdcoaching’’. Er komt een vraag van een ondernemer die met een dilemma of probleem zit, en een vast panel van mensen voor advies, maar mensen kunnen ook meedoen op de website. Dan krijg je veel meer het idee dat je bij een soort netwerkborrel bent en je over je ervaringen praat.’

‘’Crowdcoaching’’ komt dus op de achterpagina van ‘’Morgen’’. De populaire rubriek over de zakenauto van de week gaat naar de achterpagina van ‘’Werk en geld’’ en verder komt op de achterpagina van het eerste katern de column van Thijs Bouwman.  Van de Krol sluit af: ’ Hiermee willen we er ook voor zorgen dat de lezer eigenlijk twee ingangen heeft  bij elk katern.’