Freelancers zijn niet langer gebonden aan een uitgever. Met de komst van sites en apps als Blendle, Yournalist en eLinea, moeten zij de krachten bundelen. Freelancers kunnen voortaan zelf hun artikelen aanbieden op de ‘iTunes van de journalistiek’.

Freelancer Asha ten Broeke is blij met de komst van Blendle: “Ik vind het al heel lang tijd worden dat artikelen ook per stuk verkocht worden”. De lezer kan losse artikelen per stuk of voor een vast bedrag in de maand kopen via een van de sites. De artikelen worden aangeleverd door een uitgever. Ten Broeke heeft zelf een contract bij de Volkskrant. “Mij is verteld door een van de oprichters dat freelancers een collectief kunnen vormen en zo op Blendle stukken kunnen aanbieden. Ik ben er met twee andere freelance journalisten mee bezig. Dat is alles wat ik er nu over kwijt wil.”

Blendle en de uitgever
Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn bedachten Blendle. Leden van de nieuwe digitale kiosk kunnen een artikel kopen voor een bedrag variërend van 10 tot 89 cent. In het internetprogramma ‘Top names kort’ vertelt Blankesteijn over de werkwijze van Blendle: “Blendle faciliteert de site, terwijl de uitgevers de maximale vrijheid houden. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom uitgevers hieraan meedoen. Omdat ze het dan helemaal zelf in de hand hebben.” De uitgever bepaalt namelijk zelf de adviesprijs van een artikel. Blendle krijgt 30% van de verkoopprijs. De overige 70% gaat naar de uitgever. Het regelen van auteursrecht van artikelen van freelancers behoort tot een van de taken van een uitgever.

Maar een freelance journalist heeft niet altijd een contract met een uitgever. Soms wordt er een contract gesloten met een krant of weekblad en soms met een uitgever. “In het geval van een freelancerscollectief is het collectief de uitgever”, legt Marten Blankesteijn uit. “Dus mag het zelf de adviesprijs bepalen en een manier vinden om de 70% van de verkoopprijs volledig of deels bij de auteur te krijgen.” Het collectief is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuze van zijn stukken en dus ook voor zijn reputatie. Artikelen zullen worden geplaatst onder de naam van het collectief.

De site is nog in ontwikkeling, evenals Yournalist en eLinea. Momenteel kom je in een wachtrij, wanneer je je aanmeldt voor Blendle. Ze laten gefaseerd gebruikers toe, maar willen eind dit jaar iedereen binnen hebben.